Blog

Wij delen graag onze kennis met u. U treft op deze pagina regelmatig nieuwe ontwikkelingen aan die wij in de markt zijn tegengekomen, of trends waarvan wij denken dat die veranderingen teweeg brengen. Veranderen is voor ons een 'traditie' en wij beschrijven graag onze ervaringen daarmee.

‘Michel Rog, zet open arbeidsmarktdata op je kennisagenda!’

Zowel grote als kleine spelers die actief zijn in het bij elkaar brengen van werkzoekenden en vacatures, weten dat het online recruitment landschap zit te springen om open arbeidsmarktdata. Helaas is het in de afgelopen decennia voor bijvoorbeeld het UWV niet eenvoudig gebleken deze gegevens publiek beschikbaar te maken, zelfs niet toen dit als kerntaak benoemd werd en in het missie statement terecht kwam.

Lees meer
Persbericht Arbeidsmarkt transparant

Het Comité Open Arbeidsmarktdata roept de Tweede Kamer op om bij besprekingen en bij debatten over de uitvoering en de toekomst van de sociale zekerheid aandacht te besteden aan het toegankelijk maken van beschikbare en actuele arbeidsmarktdata.

Lees meer
Digital marketing | het succes van data management

Digital marketing en Data Management een hype? Volgens CrossTop doet dat er weinig toe. En als het een hype is, dan komt er daarna wel weer iets nieuws, maar de ontwikkeling met data is niet te stuiten. De vraag is, zetten bedrijven op tijd in, en maken ze de juiste afwegingen?

Lees meer
Building your big data toolbox

Development in digital transformation goes further than only tooling. It is not only a technical proces, it concerns your entire business model and the maturity of all of your data.

Lees meer
Recruiting in de wereld van Data

De wereld van recruiting is inmiddels onderdeel geworden van de digital transformation, maar veel recruiters hebben dat niet of nauwelijks in de gaten. De relatie tussen werkgever en kandidaat wordt geheel beheerst door internet en in toenemende mate door IT systemen. Daardoor ontstaat snelheid in procedures, maar ook minder persoonlijke voorkeur zoals recruiters kijken naar kandidaten.

Lees meer
Zit leeftijd digitalisering in de weg?

Digital transformation heeft niets te maken met de leeftijd van het management, maar de passie en bereidheid voor verandering van de hele organisatie. Change management bestaat al erg lang en gaat en staat met ervaring van de mensen die het leiden.

Lees meer
De nieuwe industriële revolutie

We zitten midden in de vierde industriële revolutie en het eind is nog niet in zicht. De snelheid waarmee dit plaatsvindt, is in alle revoluties nog nooit zo significant geweest. Het tempo waarmee de nieuwe innovaties worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht, is even fascinerend als zorgwekkend.

Lees meer
Data management creëert snellere besluitvorming

Door het toepassen van analytics op data, wordt er ook verwacht dat je sneller besluiten neemt. Daarmee kun je de concurrent de pas afsnijden. Daarmee maak je je organisatie competitief. Maar geef je je managers ook voldoende de ruimte?

Lees meer
Heidesessie over disruptie

Tijd om een heide sessie te doen, maar dan nu over de kansen dat een buitenstaander of start-up je bedrijf beroofd van je core-business. Kan met jouw business ook gebeuren wat UBER, Tesla en Airbnb gedaan hebben?

Lees meer
Change into data vraagt om e-HRM

Data management, of misschien wel Big Data is niet te realiseren met het aanstellen van een marketeer die met data overweg kan. Het kan een goed begin zijn, maar voordat een hele organisatie daarin succesvol kan zijn, moet er meer gebeuren.

Lees meer