Change into data vraagt om e-HRM

Het probleem waar directies van (grotere) organisaties zich voor geplaatst voelen, heeft vaak te maken met het feit dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Dat het noodzakelijk is, dat is duidelijk. Maar met een simpele mededeling 'het staat hoog op onze agenda' kom je helaas niet ver. Zoals zo vaak, is het met digital transformation niet anders dan gewoon beginnen, maar dan met behulp van experts. Echter, de belangrijkste stap is het bepalen waar je naartoe wilt werken. Je kunt niet zonder plan aan dit proces beginnen. Ook met aanstellen van 1 of 2 deskundige die misschien op het terrein van Data management hun sporen hebben verdiend, is de kans dat het een succes wordt op langere termijn beperkt. Waar het gaat om is dat Data management veel ingrijpender is dan menigeen verwacht. Tenminste als je werkelijk competitief wil worden met je hele organisatie. Data zit namelijk overal.

De vraag is welke keuzes maak je binnen je huidige organisatie uit de bestaande mogelijkheden. Heb je al voldoende kennis in huis, zijn je systemen op orde zodat je over kunt gaan op het aanleggen van data sets. Zoals altijd komt het aan op de medewerkers; met hun inzet en creativiteit worden dingen een succes. Voor de implementatie van zoiets omvangrijks als data management is het werken met kleine teams en in korte sprintjes zeer effectief. De vraag blijft dan over met wie binnen de organisatie. Hoeveel mensen kwalificeren zich voor deze transformatie? En in welke opstelling. Projecten duren misschien niet langer dan 3-4 weken, en dan komt de volgende sprint. Maar moet het dan weer met dezelfde mensen, om is hiervoor een andere samenstelling nodig? Kort gezegd, HR krijgt hierin een belangrijke rol, mits we HR uitrusten met dezelfde Analytics die we ook gebruiken voor onze klanten en prospects.

Werkt het dan zo? Ja, wanneer we mensen analyseren in harde en zachte criteria, dan kunnen we dat nog steeds omzetten in 1-tjes en nulletjes. Het klinkt koel en berekenend, maar het is wel de toekomst. Daarnaast kan het HR in een veel betere positie manoeuvreren om als gesprekspartner voor de operatie op te treden.