Heidesessie over disruptie.

Ik denk dat heel wat van ons het hebben meegemaakt. De heidesessies. Eens in de zoveel tijd met het management op de ‘hei’, nadenken en brainstormen over de kansen van het bedrijf. Alle geledingen van het bedrijf vertegenwoordigd, goed voorbereid met een aantal vragen. Daarna de presentaties over kansen en bedreigingen, invullen van een SWOT overzicht. Gezellig diner aansluitend, en in de volgende week een verslag (in de vorm van een PPT) met de koers voor de komende 2 of drie jaar. En misschien sla ik nog wat stappen over, maar zoiets is het toch.

Intussen heeft de wereld van data ons in de greep, en sommige bedrijven proberen van het abstracte begrip ‘digital transformation’ een change te maken in data management. Met als uiteindelijke doel om meer ‘fact based’ gestuurd met prospects en relaties om te gaan. De stappen die hierin gezet worden zijn divers; het ene bedrijf begint met slimmere IT tools, het andere stelt een data scientist aan, verstandige IT managers beginnen eerst hun platform te moderniseren omdat anders de gewenste analytics (en visualisaties) niet kunnen worden gerealiseerd. We worden echter regelmatig opgeschrikt door berichten over nieuwe toetreders in marktsectoren die kans zien door middel van IT tools in combinatie met data, complete markten te ontwrichten. Gewoon omdat er een stelletje mensen non-conformistisch denken en het uitvoeren. Wat UBER met taxi’s heeft gedaan, dat hadden de managers van Taxi Centrale Amsterdam ook kunnen bedenken (afgezien van de regelgeving). Niet dus. Airbnb pakt een stuk van de hotelmarkt. Tesla heeft zich gevestigd in de automotive met een zeer competitief concept. Dus nieuwe concepten met data in combinatie slimme digitale tools kunnen een bedrijf (of bedrijfstak) vakkundig veranderen. Ofwel disruptie. De media staan bol van de nieuwe start-ups, met name van jongere mensen die kijken vanuit een ecosyteem. Misschien is het daarom goed om in uw volgende heidesessie te bespreken wat voor bewegingen u ziet die de kans op disruptie voor uw bedrijf of bedrijfssector kunnen zijn door deze ‘digital transformation’. Daarvoor heeft u wel managers en medewerkers nodig die lef hebben. Die durven zeggen dat het twee voor twaalf is. Die zich niet conformeren aan de huidige standaards en afspraken. Het vereist nieuw leiderschap en vertrouwen. De keuze is niet erg groot; of je transformeert in digital, of een start-up neemt het van je over. It’s your call.