Persbericht Arbeidsmarkt transparant

Persbericht Comité Open Arbeidsmarktdata: oproep aan de Tweede Kamer

Belang van open data voor de arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is groot en als we daar niets aan doen wordt deze steeds groter. Beleid vraagt echter om data, data die er veelal al zijn, maar die slecht worden gedeeld.

Alle data om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en alle data die met publiek geld worden verzameld, behoren zoveel mogelijk voor alle dataleveranciers, arbeidsmarktpartijen en burgers toegankelijk worden gemaakt als open data. De  belangrijkste partijen in dit opzicht zijn UWV, CBS, ROA, en SBB.

Vooral het UWV laat het afweten als het aankomt op het vrijgeven van arbeidsmarktdata. Een door veel partijen verwelkomd beperkt initiatief om UWV-data vrij te geven als open data is door UWV zonder opgaaf van redenen weer gestaakt.

Oproep aan de Tweede Kamer

Het Comité Open Arbeidsmarktdata roept de Tweede Kamer op om bij besprekingen en bij debatten over de uitvoering en de toekomst van de sociale zekerheid aandacht te besteden aan het toegankelijk maken van beschikbare en actuele arbeidsmarktdata. Dit zal de BV Nederland actief helpen in het beter en sneller matchen van vraag en aanbod, zeker in het licht van de digitale transitie waarin Nederland een hoofdrol in wil spelen.

Met nieuwe open datasets en op big data gebaseerde arbeidsmarktadviezen kunnen werkzoekenden, werkgevers en overheden concrete stappen zetten om de Nederlandse arbeidsmarkt wezenlijk transparanter te maken. Ook bevatten deze sets cruciale informatie om zowel gezamenlijk als individueel betere beslissingen te kunnen nemen over economische ontwikkelingen, aanpassingen in het onderwijs en het sociaal domein.

Voor meer informatie en achtergrond of deelname, neem contact op met het Comité Open Arbeidsmarktdata:

Website: www.arbeidsmarkttransparant.nl

E-Mail: arbeidsmarkttransparant@gmail.com

Of bel: Michiel Mooyaart    06 29 560 000
            Marjan Schnetz       06 23 669 043