Diensten

CrossTop Diensten.
De dienstverlening van CrossTop bestaat uit 3 peilers, namelijk Consultancy, Interim Management en Talent Solutions. Hieronder geven wij een overzicht van onze dienstverlening.
Als u geen zin heeft om dit allemaal door te lezen, bel dan nu 06-29560000 of beter, laat u bellen.

 • Interim management
  Het op snelheid brengen van uw organisatie op het gebied van data, data driven marketing of sales, betekent dat er anders moet worden gemanaged. Effectiviteit eerst, daarna efficiency. Wat is er al, wat is bruikbaar, en wat moet er worden aangevuld? En bovenal, met wie en welk talent.
 • Consultancy
  Motivatie brengt mensen in beweging en daarmee organisaties.
  Misschien is investeren in de motivatie en betrokkenheid van je team en medewerkers voor verandering de grootste kracht voor verandering. 
 • Talent Solutions
  In een veranderingsproces naar een nieuwe aanpak is vaak nieuw talent nodig. Dat wil niet zeggen dat het bestaande personeelsbestand niet goed is. Maar nieuw talent brengt vaak nieuwe ideeen mee, en geven een frisse blik op de toekomst.
 • Werving en selectie
  Wij letten niet alleen op de hoofdlijnen van het intake proces, maar ook op de details. Wat maakt een kandidaat geschikt voor de rol die hij of zij moet gaan vervullen. Waar wil de organisatie of afdeling in de nabije toekosmt naartoe, dus wat voor eigenschappen heeft de 'nieuwe inbreng' nodig.
 • Replacement
  Als het goed is, komt iedereen wel eens op een punt dat je denkt 'ga ik hiermee verder', 'word ik hier gelukkig van' of 'wat zou er nog meer in de wereld zijn?'. Er zijn overigens nog veel meer vragen denkbaar, maar het wijst op een moment van bezinning. Dat moment kiest u hopelijk zelf, maar het kan ook van buiten komen.