Allianties voor versnelling

Allianties. Het wordt tijd voor samenwerking.

Een van de drijfveren achter de Digital Transformation is het omarmen is Data. En of je het nu Big Data noemt om Databasemanagement, we verzamelen massaal data in de wereld, en organisaties die daarvan veel hebben, actueel, gevalideerd en het snel beschikbaar kunnen maken, winnen aan omzet en marktpositie!
Maar voor bedrijven die minder bedreven zijn in het omzetten van data in succes, zijn er verschillende mogelijkheden. Een bijna eindeloze stroom van consultants en adviesbedrijven kunnen zeker helpen. Maar hoe lang duurt dat?

Partnership en collaboratie.
Maar er is ook nog een andere weg. Deze heet samenwerken. OF Collaboratie. Of Co-creation. Of het opzetten van eco-systemen. Of hoe je het wilt noemen.
Deze beweging is overigens al enige tijd aan de gang, omdat het helemaal zelfstandig deze weg in gaan mogelijk niet snel genoeg vruchten afwerpt.

CrossTop en Insight|Alliances hebben hiervoor, gefundeerd op deze zelfde gedachte, een samenwerking ontwikkeld die samenwerkingen kan beschrijven, onderzoeken, verbeteren waar nodig en succesvol maken. Hierbij gaat het telkens om de lange termijn visie te verenigen met korte termijn acties, die duidelijk maken of een collaboratie op de goede weg zitten, en niet verdwalen in allerlei details en sub activiteiten die het einddoel niet bevorderen. Wij zorgen voor een heldere werkwijze die dagelijks kan worden gemonitord en kunnen worden voorzien van ‘predictive analyses’. Alleen dan is er sprake van een echte samenwerking die zorgt voor een duurzame relatie.

Waarom zou je kiezen voor een alliantie of samenwerkingsconstructie:

  • Je kunt niet alles zelf doen, omdat je daar het geld, de resources, de budgetten, kennis niet voor hebt en dus geen snelheid kan ontwikkelen;
  • Je kunt je organisatie niet verbeteren met alleen hulp van buiten en opleidingen, omdat je je dan te veel afhankelijk maakt van derden die ook weer weggaan, tenzij je de kennis en processen goed weet te verankeren binnen je organisatie;
  • De combinatie van twee samenwerkende bedrijven kan leiden naar duurzaamheid omdat er besparingen (efficiency) kan worden nagestreefd, dat ook kan leiden tot MVO;
  • Het gezamenlijk optrekken levert nieuwe gezichtspunten op, doordat de ervaring bij klanten en prospects kan worden gedeeld. Bij prospects of verloren klanten kan er nieuw aanbod worden verzorgt;
  • Het combineren van kennis en diensten kan nieuwe markten aanboren of openen, doordat twee verschillende partijen andere klanten, andere invalshoeken en gesprekspartners hebben;
  • Het gemeenschappelijk optreden naar buiten kan extra vertrouwen geven aan prospects en bestaande klanten, omdat het een spreiding geeft aan kennis en portfolio, en de andere partner staat erachter;
  • Het samen optrekken naar marktsegmenten kan een versnelling geven door budgetten te alloceren voor communicatiemiddelen en innovatie.

Als u dit gelezen heeft en uw specifieke vraag staat hier niet tussen, dan zijn we heel benieuwd. Maar dat we u kunnen helpen om uw partnership succesvol te maken, dat is zeker. Maak nu een afspraak met CrossTop, of bel direct met Ron Versluis 06-81882658