Consultancy

'Motivatie brengt mensen en daarmee de organisatie in beweging'

Wij investeren in medewerkers. Zij geven vorm aan procesveranderingen, werken met nieuwe IT systemen, geven inhoud aan de effecten van fusies of overnames of reorganisaties. Als we eraan beginnen, meten wij de attitude van uw medewerkers en daarmee de veranderbereidheid van de hele organisatie. Op die manier bespreken wij het begin en eindpunt van onze interventie. Met deze kennis kunnen we u informeren over de voortgang.
Geen vage toezeggingen, geen inschattingen op onderbuikgevoel; 'Dit is wat het is'. En dat is soms niet leuk, maar opent soms ook nieuwe inzichten en kansen.

Kracht in verandering
Er is veel te lezen over het inspireren van medewerkers, leiderschapskwaliteiten, teambuilding, motiveren etc. Zolang medewerkers in hun kracht staan en gemotiveerd deelnemen aan verandering, zul je merken dat organisaties zelf kunnen veranderen zonder al te veel moeite. Dat wil niet zeggen dat daar iedereen altijd gelukkig van wordt. Daarin zijn wij realisten.

Hoe kijken wij naar verandering?

  • het is een abstract begrip, maar wij maken het inzichtelijk met metingen en statistieken;
  • het is om te beginnen een organisch proces. Je kunt het niet opleggen aan je medewerkers (afgezien van de noodzaak), maar je kunt het wel door hen laten groeien. Ook al is de noodzaak soms heftig, dan nog is intrinsieke motivatie van alle deelnemers van belang;
  • medewerkers willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Met dat uitgangspunt kun je ze zelf vragen om sturing te geven. CrossTop faciliteert niet alleen dat proces, maar kan daar ook verbetering in aanbrengen en het versnellen;
  • verandering is een proces dat permanent plaats vindt. Met de metrics van CrossTop kunnen wij dat onderhouden op indiviueel niveau, maar ook in teamverband.

Projectmanagement
De consultants van CrossTop staan hierbij in het centrum van deze activiteiten en begeleiden het proces, het projectteam en de medewerkers. Wij rapporteren wekelijks aan het management door middel van vooropgestelde charters.

Change management.
Wilt u meer weten over hoe wij voor u 'Change management' kunnen uitvoeren, begin dan vandaag om een afspraak te maken.