marketing -IT management - CrossTop

Het op snelheid brengen van uw organisatie op het gebied van marketing, sales of HR, betekent dat er anders moet worden gemanaged. Effectiviteit eerst, daarna efficiency. Wat is er al, wat is bruikbaar, en wat moet er worden aangevuld?

CrossTop Interim management kan u helpen op de volgende gebieden:

  • Change management. Organisaties willen (en moeten) meer doen met data en zoeken naar mogelijkheden om hun business model te verbeteren. Interim management kan een nieuw licht werpen op huidige werkwijze en waarde creëren die nu niet wordt ingevuld. Het kan duidelijk maken waar kennis moet worden aangetrokken die een change succesvol maakt in termen van acties naar marktsegmenten, omdat data alleen niets toevoegt aan omzet.
  • Sales reorganiseren naar data driven sales. Accountmanagement succesvoller laten opereren bij attractieve klanten. Meer omzet maken met minder persoonlijke verkoop. Kansen benutten met meer voorinformatie aangereikt door marketing (en IT). Doorrekenen van marktpotentie en gerichte verkoopstrategie.
  • Integratie sales en marketing.
    Alhoewel dit een klacht is die al decennia te horen is, kunnen er acties worden uitgezet die op natuurlijke weg een nieuw perspectief werpen op het samenwerken tussen sales en marketing.

Wilt u een eerste stap zetten en de mogelijkheden onderzoeken, maak dan een afspraak en versnel de ontwikkeling van uw bedrijf en uw bedrijfsvoering.