Werving en selectie

'Iedereen verdient inspirerend werk en elke organisatie kan inspireren'.

Dat geïnspireerde medewerkers productiever zijn dan ontevreden medewerkers, zal voor u niet bepaald nieuws zijn. Maar toch vestigen wij daar even de aandacht op. Wist u dat de productiviteit van medewerkers:

 • bij ontevreden medewerkers 71% ligt
 • bij tevreden medewerkers op 100% ligt
 • bij gemotiveerde medewerkers op 144% ligt
 • en bij geinspireerde medewerkers op 225%
(bron: Bureau Synergie, Joris van Zoelen)

Het is daarom dat we bij CrossTop het eerst kijken naar de vaardigheden, competenties en de motivatie van kandidaten waarom zij denken een organisatie verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling. Als dit duidelijke wordt is de stap naar een gesprek bij een van onze opdrachtgevers niet zo moeilijk meer.

Gewenste profiel
Uiteraard beginnen we met een zorgvuldige vaststelling van het gewenste profiel aan de hand van de wensen van management, medewerkers en HR functionaris. Wij letten niet alleen op de hoofdlijnen van dit intake proces, maar ook op de details. Wat maakt een kandidaat geschikt voor de rol die hij of zij moet gaan vervullen? Waar wil de organisatie of afdeling in de nabije toekomst naartoe, dus wat voor eigenschappen heeft de 'nieuwe inbreng' nodig? Of wat voor diversiteit kan de organisatie gebruiken voor nieuw ontwikkelingen?

Korte samengevat kunt u het volgende van ons verwachten:

 • wij zijn een sparringpartner voor 'businessunit managers' en de afdeling HR;
 • wij stellen een profiel op aan de hand van competenties en gewenste ervaring;
 • wij bespreken of de kandidaat uit de branch of sector moet komen, of juist niet;
 • na een telefonisch interview nodigen wij de kandidaat altijd uit voor een persoonlijk gesprek;
 • wij stellen kandidaten aan u voor met onze observatie over zowel de sterke kanten en de aandachtspunten;
 • waar nodig verzorgen wij een assessment die nadere informatie geeft over de persoonlijkheid van de kandidaat en zijn/haar groeipotentieel (zolang de kandidaat hiermee instemt);
 • begeleiden van het selectieproces en nazorg over de verdere voortgang.

Tarifering
CrossTop spreekt met u een werving en selectie fee af, maar kan ook een deta/vast constructie aanbieden. Het tarief varieert op basis van onze inschatting over de termijn waarin wij de de procedure succesvol kunnen afronden.

Bij een deta/vast contract kunt u de kandidaat 6 maanden (of langer) op proef nemen en op elk gewenst moment het contract beeindigen. Wanneer u verder wil, dan kunt u de kandidaat kosteloos overnemen, op basis van de vooraf gemaakte afspraken.

Neem contact met ons op, of liever laat u bellen. Wij bespreken alle mogelijkheden en hoe snel wij iemand voor u kunnen plaatsen.